Blog

Doelen & motivatie

Struggle jij soms ook met het ontbreken van motivatie in je team? Tijdens mijn laatste coachsessie was dit het onderwerp en hadden we het over de (on)mogelijkheid om motivatie te beïnvloeden. Omdat motivatie vaak ook iets intrinsieks is, bestaat het idee dat je daar namelijk geen invloed op kan uitoefenen. Gelukkig heb je als leidinggevende best wel wat tools in handen, maar het staat of valt met geformuleerde doelen!
✅It’s all about communication!
Communiceer doelen en betrek medewerkers bij het tot stand komen van deze doelen. Je geeft medewerkers inzicht in de bijdrage die zij leveren aan het succes van de organisatie als de doelen behaald worden. Bepaal met elkaar bovendien de haalbaarheid. Het gevoel van betrokken zijn, vertaalt zich in uiteindelijk in een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
✅Nut en Noodzaak!
Het lijkt een inkoppertje, maar om gemotiveerd te zijn deze doelen te behalen moeten medewerkers de waarde van de doelen begrijpen en deze als relevant ervaren voor henzelf en voor de organisatie.
✅Hoe concreter, hoe beter!
Hoe concreter je doelen formuleert, hoe duidelijker het voor medewerkers is welke acties ze moeten ondernemen en welk gedrag ze moeten laten zien om het uiteindelijke doel te bereiken. Als doelen niet concreet zijn, is het lastig te bepalen waanneer je wel/ niet tevreden bent en is het dus ook lastiger om er concreet mee aan de slag te gaan.
✅Be there!
Om doelen te kunnen behalen is het nodig dat medewerkers voelen dat ze daarin ondersteund worden in tijd, middelen en ondersteuning. Alles wat aandacht krijgt, groeit!
Het is daarom belangrijk om betrokken te blijven. Vraag daarom naar de voortgang, biedt een luisterend oor, geef bevestiging en geef feedback op het proces en de genomen stappen.
✅Beweeg mee!
Omstandigheden kunnen veranderen en nieuwe inzichten kunnen gaandeweg ontstaan. Neem dan de geformuleerde doelen nog eens onder de loep en pas deze zo nodig aan.

Doelen & motivatie