Privacy verklaring

Privacyverklaring School voor Toegepaste Psychologie

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van School voor Toegepaste Psychologie. Je dient je ervan bewust te zijn dat School voor Toegepaste Psychologie niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

School voor Toegepaste Psychologie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van verzamelde gegevens School voor Toegepaste Psychologie

Hieronder vind je hoe wij persoonsgegevens gebruiken:

Categorieën persoonsgegevens

SVTP verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Financiële gegevens;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met je op te nemen om je te informeren over de afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van de te leveren diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Gegevens worden zonder jouw toestemming niet gedeeld met derden. Indien noodzakelijk dat deze gedeeld worden, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten met deze partij, ter veiligheid van de persoonsgegevens.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je jezelf aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van School voor Toegepaste Psychologie of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Bewaartermijn gegevens

De maximale bewaartermijn van persoonsgegevens is maximaal 7 jaar na beëindiging van een (klant)relatie tussen persoon & School voor Toegepaste Psychologie. Deze duur is gesteld op de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst.

Communicatie

Wanneer je een telefonisch of online contact met ons hebt (via formulieren, email of andere manieren), is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van School voor Toegepaste Psychologie of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gegevens via website vergaard

Bij het gebruik van de website van SVTP kan een emailadres worden gevraagd, bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier of het downloaden van gegevens. Deze gegevens worden voor regulier klantcontact verwerkt. Betreft het marketing of communicatie uitingen, dan vragen wij hier expliciet toestemming voor.

Gegevens via telefoon vergaard

Indien er telefonisch contact is tussen SVTP en jou, kan het zijn dat wij persoonsgegevens opslaan in onze systemen, zoals een CRM. Ook hier gelden de genoemde doelen van verwerking van persoonsgegevens.

Gegevens via derde partijen vergaard

SVTP maakt gebruikt van derde partijen, zoals Social Media of Analytics. Deze partijen verzamelen en gebruiken (mogelijk) de verzamelde data op onze website. Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Via onze cookiemelding kun je wel zelf aangeven of je hier al dan niet mee akkoord gaat. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig.

Hiervoor is een cookiemelding ingesteld waarmee je deze toestemming zelf kunt aangeven per categorie. Welke cookies wij plaatsen, per selecteerbare categorie kun je terugvinden in onze cookieverklaring.

Op deze pagina kun je ook de voorkeuren wijzigen of je toestemming intrekken.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met School voor Toegepaste Psychologie hebt, heb je na schriftelijk of telefonisch verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien.

Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk of telefonisch verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Je behoudt het recht om vanuit School voor Toegepaste Psychologie binnen 30 dagen een schriftelijke of telefonische reactie te ontvangen, in overeenstemming met de AVG wetgeving. Verder heb je het recht om jouw gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens kan krijgen en gebruiken.

Daarnaast kunt je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij dit adres:

School voor Toegepaste Psychologie
Kralingseweg 3 E, 3062 HB
Rotterdam

Of mail naar info@svtp.nl

Indien je het niet eens bent over hoe wij persoonsgegevens verwerken en je hebt reeds hierover contact opgenomen met een contactpersoon van ons, dan heeft je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kunt je contact met ons opnemen:

School voor Toegepaste Psychologie
Kralingseweg 3 E, 3062 HB
Rotterdam

06 14 24 25 10
info@svtp.nl

Wijzigingen privacy beleid

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

School voor Toegepaste Psychologie behoudt het recht om dit privacy beleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze webpagina worden gepubliceerd.

Deze privacy statement is het laatst gewijzigd op 29-07-2020 & betreft versie 1.0

Privacy verklaring