Blog

Waar moet een goed team aan voldoen?

Nederland schudde op zijn grondvesten: sommigen zijn euforisch, anderen maken zich zorgen over de gevolgen van deze wending naar rechts. Uit interviews wordt steeds meer duidelijk dat deze verandering voortkomt uit het gevoel van onvrede: mensen zijn ontevreden en voelen zich niet gezien en gehoord. Met als gevolg dat andere politieke leiders vanuit andere standpunten en overtuigingen voor ons land en alle inwoners gaan strijden, want zoals Ahmed Aboutaleb verwoordde in een talkshow: ’De meerderheid heeft de taak ook voor de minderheid te zorgen.’  

Ik zie wel parallellen met wat er in sommige organisaties speelt. Ook daar is er soms ontevredenheid omdat er in het management besluiten worden genomen over de hoofden van medewerkers heen, omdat geld de drijfveer is en niet de manier waarop en ten koste van wat targets moeten worden behaald. Ook daar hebben medewerkers soms het gevoel dat er te weinig oog is voor hen, voor behoefte en wensen, met als gevolg dat de effectiviteit, efficiëntie en werkgeluk en -tevredenheid niet optimaal is. 

Misschien ten overvloede maar in al die gevallen wil ik die CEO’s, managers en teamleiders nogmaals doordringen van het feit dat je als leiders zorg hebt voor het welzijn van al je medewerkers. Je bent pas een sterk merk en een oersterke organisatie die tegen een stootje kan en tegenslagen weet te overwinnen als je investeert in je team en in je medewerkers.

Aan de basis van een succesvolle organisatie staat immers een sterk en allround team. In Leiderschap op basis van je sterke punten (Rath, 2018) worden de volgende eigenschappen van dergelijke sterke teams beschreven:

  • Ze overleven conflicten omdat ze zich op het resultaat focussen en meningsverschillen niet de boventoon laten voeren.
  • Ze geven prioriteit aan het belang van de organisatie en zetten persoonlijke ego’s op een tweede plan.
  • Ze omarmen diversiteit en weten daar optimaal gebruik van te maken.
  • Ze trekken talent aan waardoor de lat hoog blijft en teamleden het beste in elkaar blijven oproepen.

Als team ben je niet zomaar een sterk team; daar moet tijd en energie worden gestoken. Tijd, energie en geld steken in teamontwikkeling zorgt voor: waardering, inzicht en begrip voor elkaar, een gezamenlijke focus en het op een effectieve en efficiënte manier behalen van resultaten. 

Waar moet een goed team aan voldoen?