Blog

Nieuwe teamleiders faciliteren in hun ontwikkeling

Veel medewerkers stromen vanuit de vakinhoud door naar een functie als teamleider. SVTP helpt deze leiders om comfortabel in hun nieuwe rol te zijn. We hebben de afgelopen jaren met veel plezier tal van dergelijke trajecten gefaciliteerd:  vaak op inspirerende locaties met hele toffe samenwerkingspartners, zoals bokscoaches en trainingsacteurs, maar vooral met ongelofelijk gemotiveerde, enthousiaste en ambitieuze deelnemers. Dit zijn de uitdagingen waar veel van hen voor staan en waar er tijdens de trajecten ruim aandacht aan wordt gegeven.

Leiderschapsvaardigheden Kennis van de inhoud is niet per definitie garantie voor succes. Hoe leid en motiveer je een team, op welke manier beïnvloed je de onderlinge communicatie, hoe geef je feedback op een constructieve manier, hoe los je conflicten op. Zo maar een greep uit aspecten waar je als leidinggevende voor staat en waar je niet altijd meteen een antwoord op hebt.

Loslaten Inhoudelijke kennis zorgt er in sommige gevallen voor dat het lastig is om taken los te laten, om te delegeren, om niet in details te duiken en vertrouwen te hebben in de expertise van de ander. Het gevolg daarvan kan zijn dat er te veel aandacht uitgaat naar de operatie en minder naar de strategische en overkoepelende taken.

Communicatie We praten wat af, maar duidelijk en effectief communiceren met teamleden is vaak veel moeilijker dan je denkt. Al heel snel ontstaat er ‘ruis’ op de lijn. Het is daarom belangrijk om je bewust te zijn van hoe je overkomt, op welke manier je je boodschap formuleert en welke informatiebehoefte er is.

Timemanagement Veel leidinggevenden ervaren dat tijd ‘vliegt’ en dat een dag zo om is. Veel taken blijven liggen omdat operationele problemen met vaak direct resultaat primair de aandacht krijgen en er te weinig tijd overblijft voor andere belangrijke taken met betrekking tot het team of de strategie.

Omgaan met verandering Als je de inhoud zo goed kent, is soms lastig om er op afstand naar te kijken en veranderingen door te voeren om de organisatie verder te helpen, te groeien en te verbeteren. Het is immers veilig om vast te houden wat je kent en moeilijk om verder te kijken dan je eigen expertisegebied.

Balans tussen leidinggeven en meedoen Het is altijd lastig om een balans te vinden tussen onderdeel zijn van de operatie en daar wat meer afstand van te nemen, tussen delegeren en ingrijpen, tussen meegaan in wat het team wil of beslissingen te nemen soms tegen de zin van het team in zonder je te verschuilen achter wat de organisatie wil.

Teamontwikkeling Een effectief en op elkaar ingespeeld team ontstaat niet vanzelf. Als leidinggevende moet je investeren in het coachen, motiveren en trainen van je teamleden. Dat vergt vaardigheden, zelfinzicht, empathie en een objectieve blik.

Herken jij deze dilemma’s en onderwerpen waar je als leidinggevende mee worstelt of waar jouw team leidinggevenden tegenaan loopt? Plan dan eens een afspraak in om samen eens te sparren over wat we voor elkaar kunnen betekenen. Select a Date & Time – Calendly

Nieuwe teamleiders faciliteren in hun ontwikkeling