Blog

Een team bepaalt welke leider er nodig is: situationeel leiderschap

Organisaties en teams zijn verschillend en vragen een verschillende aanpak.

Goed leiderschap is geen circusact die je keer op keer uitvoert. Goed leiderschap vraagt aandacht, goed luisteren, een stapje terug doen om te kunnen bepalen wat er nodig is en op welk manier jij als manager of teamleider het team kan ondersteunen.

Er zijn teams die nog niet zo afgestemd zijn op elkaar en die daardoor afhankelijk zijn van hun leidinggevende. Er is een grote behoefte aan kaders en structuur en heldere afspraken. Er wordt een fundament voor samenwerken gelegd, maar ondersteuning, sturing en kaders van de leidinggevende blijft gedurende een lange periode noodzakelijk.

Zodra binnen teams de gezamenlijke doelen helder zijn en teamleden zich meer eigenaar voelen van hun bijdrage voor het behalen van de organisatiedoelstellingen start er een wat turbulente periode. De onderlinge samenwerking tussen teamleden is namelijk intensiever dan in de fase waarin het team nog niet zo afgestemd op elkaar is. Meer samenwerking brengt echter ook verschillen aan het licht en daarmee irritaties en frustraties. Er vinden ‘autoriteitsgevechten’ plaats tussen teamleden en ook met de leidinggevende. Dit vraagt van leidinggevende om zo veel mogelijk als objectief observator het geheel te bezien en zich  niet persoonlijk aangevallen te voelen of partij te trekken voor de één of ander. Deze turbulente periode van het team vraagt van een leidinggevende om ‘op zijn handen te blijven zitten‘ en niet meteen in de oplosmodus te schieten, maar dingen bespreekbaar te maken, gedrag te spiegelen, observaties te delen, feedback te geven.  

Pas als een team de relationele issues effectief en functioneel weet aan te pakken, kan alle beschikbare energie van de individuele teamleden taakgericht ingezet worden. Het team functioneert zelfstandig en weet resultaten te bereiken onder andere door de optimale samenwerking. Iedere (niet al te grote) verandering zal het team niet op hun grondvesten doen schudden. Als leidinggevende van een bijna zelfstandig functionerend team is het belangrijk dat je de teamleden de vrijheid geeft en ervoor zorgt dat de context en de faciliteiten voldoende ondersteunend zijn. 

Jong, J. d. (2021). COMPETENTE MENSEN, INCOMPETENTE TEAMS, Handboek voor het interveniëren met impact in samenwerking.Amsterdam: Boom.

Een team bepaalt welke leider er nodig is: situationeel leiderschap