All posts tagged: Udemy Learning Trends

Het jaar van de Power skills!

SVTP geeft trainingen om je eigen gedrag te beïnvloeden of het gedrag van je team! Het gaat dan veelal om wat men ook wel soft skills noemt, vaardigheden als  samenwerken, beter communiceren, leidinggeven e.d. In het  Udemy Workplace Learning Trends Report wordt onderbouwd dat er helemaal niets softs is aan soft skills, maar dat het gaat om essentiële vaardigheden om mee te kunnen in de vele veranderingen die het werken in professionele organisaties gaat doormaken. Zonder te beschikken over een groot deel van die vaardigheden kun je je niet onderscheiden op de werkplek van de toekomst. Het is dan ook veel beter om te praten over power skills!

Power skills zijn de vaardigheden die je niet kunt vervangen door automatisering. Natuurlijk kan software helpen om bijvoorbeeld beter samen te werken, er zijn daarvoor allemaal programma’s op de markt. Maar als het gaat om het beïnvloeden van de relatie tussen medewerkers, gaat het ook om empathie, assertiviteit, luistervaardigheden en oprechte aandacht voor elkaar. Om goed te communiceren kun je allerlei tools inzetten, maar als je je niet verdiept in degenen die je wilt bereiken, zul je ook met alle hulpmiddelen die er zijn nog steeds veelal de plank misslaan.

Het Udemy Learning Trends Report zegt dat 9 van de 10 Amerikaanse CEO’s van ondernemingen verwachten dat er in de komende vijf jaar een enorme ‘skills gap’ gaat ontstaan, deels ten aanzien van het krijgen van personeel met de juiste kennis, maar ook ten aanzien van het veelal ontbreken van de benodigde power skills.  Meer dan ooit is groeien van de onderneming afhankelijk van het vinden van het juiste personeel. In Nederland is bijvoorbeeld ASML een van de organisaties die dit onderschrijft. 

Udemy is een zeer groot internationaal leerplatform en in het Learning Trends Report verzamelt Udemy een hoop inzichten ten aanzien van de onderwerpen van trainingen die mensen wereldwijd volgen. Het gaat daarbij om data van tienduizenden deelnemers aan trainingen. Het rapport geeft zowel de data van de laatste vier jaar als de data van het jaar 2021. Daaruit blijkt dat zowel bedrijven als individuele inschrijvers van trainingen de laatste vier jaar al volop investeren in power skills. Udemy geeft vijf onderwerpen die vallen onder de term powerskills: communicatie, (team)samenwerking, verandermanagement, leiderschap en productiviteit. 

In de laatste vier jaar zijn wereldwijd trainingen op het gebied van assertiviteit met 760% toegenomen. Trainingen op het gebied van luistervaardigheid zijn wereldwijd in de laatste vier jaar met 530% toegenomen. Trainingen op het gebied van coaching en mentoring met 270%. De aandacht voor Power skills is dus niet pandemiegevoelig. 

Serieuze aandacht voor Power skills ontbreekt voor een groot deel in bachelor- en masteropleidingen. Soft skills zijn hooguit een bijproduct in opleidingen. Het is dan ook de taak van bedrijven zelf om hun personeel te professionaliseren op het gebied van Power skills. 

SVTP helpt je graag verder als het gaat om trainingen voor je medewerkers. Niet alleen zijn er op het gebied van Power skills open trainingen zoals Bewust leidinggeven, Effectief samenwerken, Teamontwikkeling, Conflicthantering en mentale weerbaarheid, maar ook worden er veel op maat samengestelde incompanytrajeten gemaakt. Het is zeker de moeite waard om eens vrijblijvend contact op te nemen. Klik daarvoor op de tab Incompany op de website.

Het jaar van de Power skills!
lees meer