Uncategorized

Nieuwe teamleiders faciliteren in hun ontwikkeling

Veel medewerkers stromen vanuit de vakinhoud door naar een functie als teamleider. SVTP helpt deze leiders om comfortabel in hun nieuwe rol te zijn. We hebben de afgelopen jaren met veel plezier tal van dergelijke trajecten gefaciliteerd:  vaak op inspirerende locaties met hele toffe samenwerkingspartners, zoals bokscoaches en trainingsacteurs, maar vooral met ongelofelijk gemotiveerde, enthousiaste en ambitieuze deelnemers. Dit zijn de uitdagingen waar veel van hen voor staan en waar er tijdens de trajecten ruim aandacht aan wordt gegeven.

Leiderschapsvaardigheden Kennis van de inhoud is niet per definitie garantie voor succes. Hoe leid en motiveer je een team, op welke manier beïnvloed je de onderlinge communicatie, hoe geef je feedback op een constructieve manier, hoe los je conflicten op. Zo maar een greep uit aspecten waar je als leidinggevende voor staat en waar je niet altijd meteen een antwoord op hebt.

Loslaten Inhoudelijke kennis zorgt er in sommige gevallen voor dat het lastig is om taken los te laten, om te delegeren, om niet in details te duiken en vertrouwen te hebben in de expertise van de ander. Het gevolg daarvan kan zijn dat er te veel aandacht uitgaat naar de operatie en minder naar de strategische en overkoepelende taken.

Communicatie We praten wat af, maar duidelijk en effectief communiceren met teamleden is vaak veel moeilijker dan je denkt. Al heel snel ontstaat er ‘ruis’ op de lijn. Het is daarom belangrijk om je bewust te zijn van hoe je overkomt, op welke manier je je boodschap formuleert en welke informatiebehoefte er is.

Timemanagement Veel leidinggevenden ervaren dat tijd ‘vliegt’ en dat een dag zo om is. Veel taken blijven liggen omdat operationele problemen met vaak direct resultaat primair de aandacht krijgen en er te weinig tijd overblijft voor andere belangrijke taken met betrekking tot het team of de strategie.

Omgaan met verandering Als je de inhoud zo goed kent, is soms lastig om er op afstand naar te kijken en veranderingen door te voeren om de organisatie verder te helpen, te groeien en te verbeteren. Het is immers veilig om vast te houden wat je kent en moeilijk om verder te kijken dan je eigen expertisegebied.

Balans tussen leidinggeven en meedoen Het is altijd lastig om een balans te vinden tussen onderdeel zijn van de operatie en daar wat meer afstand van te nemen, tussen delegeren en ingrijpen, tussen meegaan in wat het team wil of beslissingen te nemen soms tegen de zin van het team in zonder je te verschuilen achter wat de organisatie wil.

Teamontwikkeling Een effectief en op elkaar ingespeeld team ontstaat niet vanzelf. Als leidinggevende moet je investeren in het coachen, motiveren en trainen van je teamleden. Dat vergt vaardigheden, zelfinzicht, empathie en een objectieve blik.

Herken jij deze dilemma’s en onderwerpen waar je als leidinggevende mee worstelt of waar jouw team leidinggevenden tegenaan loopt? Plan dan eens een afspraak in om samen eens te sparren over wat we voor elkaar kunnen betekenen. Select a Date & Time – Calendly

Nieuwe teamleiders faciliteren in hun ontwikkeling
lees meer

Doelen & motivatie

Struggle jij soms ook met het ontbreken van motivatie in je team? Tijdens mijn laatste coachsessie was dit het onderwerp en hadden we het over de (on)mogelijkheid om motivatie te beïnvloeden. Omdat motivatie vaak ook iets intrinsieks is, bestaat het idee dat je daar namelijk geen invloed op kan uitoefenen. Gelukkig heb je als leidinggevende best wel wat tools in handen, maar het staat of valt met geformuleerde doelen!
✅It’s all about communication!
Communiceer doelen en betrek medewerkers bij het tot stand komen van deze doelen. Je geeft medewerkers inzicht in de bijdrage die zij leveren aan het succes van de organisatie als de doelen behaald worden. Bepaal met elkaar bovendien de haalbaarheid. Het gevoel van betrokken zijn, vertaalt zich in uiteindelijk in een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
✅Nut en Noodzaak!
Het lijkt een inkoppertje, maar om gemotiveerd te zijn deze doelen te behalen moeten medewerkers de waarde van de doelen begrijpen en deze als relevant ervaren voor henzelf en voor de organisatie.
✅Hoe concreter, hoe beter!
Hoe concreter je doelen formuleert, hoe duidelijker het voor medewerkers is welke acties ze moeten ondernemen en welk gedrag ze moeten laten zien om het uiteindelijke doel te bereiken. Als doelen niet concreet zijn, is het lastig te bepalen waanneer je wel/ niet tevreden bent en is het dus ook lastiger om er concreet mee aan de slag te gaan.
✅Be there!
Om doelen te kunnen behalen is het nodig dat medewerkers voelen dat ze daarin ondersteund worden in tijd, middelen en ondersteuning. Alles wat aandacht krijgt, groeit!
Het is daarom belangrijk om betrokken te blijven. Vraag daarom naar de voortgang, biedt een luisterend oor, geef bevestiging en geef feedback op het proces en de genomen stappen.
✅Beweeg mee!
Omstandigheden kunnen veranderen en nieuwe inzichten kunnen gaandeweg ontstaan. Neem dan de geformuleerde doelen nog eens onder de loep en pas deze zo nodig aan.

Doelen & motivatie
lees meer

Brochure 7 cruciale tips voor betere teamdynamiek

7 cruciale tips voor betere teamdynamiek waarmee jij als leidinggevende zorgt voor meer eigenaarschap en betere communicatie binnen jouw team.

Dit is hoe jij jouw team optimaal laat presteren op de werkvloer

De dynamiek op de werkvloer vraagt om continue aanpassingen. Dat is logisch: iedere verandering heeft effect op de manier waarop je team werkt en samenwerkt en op de manier waarop jij je team aanstuurt.

Ben jij benieuwd welke invloed jij kan uitoefenen en wil je weten hoe je dat het best kan doen? Download dan onze brochure met daarin onze 7 cruciale tips.


Brochure 7 cruciale tips voor betere teamdynamiek
lees meer

Het succes van leiderschapstrajecten zit in de voorbereiding

Binnen iedere organisatie ontstaat op enig moment het gevoel dat medewerkers en teams een nieuwe impuls nodig hebben. De wereld om hen heen verandert immers in een rap tempo. Je kunt niet anders dan op gezette tijdens stilstaan, vooruitblikken en je afvragen of je nog doet wat je moet doen en of iedere belangrijke schakel in de organisatie voldoende ondersteund wordt in de taken die hij of zij moet uitvoeren. Het gaat dan niet om een snelle training te geven en dan weer door met de business: nee, wil je sterke leiders in je organisatie dan moet je die voeden met waar ze echt behoefte aan hebben. Gedragsverandering of je andere patronen eigen maken, gaat niet vanzelf. De ontwerpers van het leiderschapstraject moeten eerst met de opdrachtgevers de diepte in om een zinvol, uitdagend en inspirerend programma neer te zetten. SVTP kan dit als geen ander. Wij garanderen dat onze op maat gemaakte leiderschapstrajecten een goede investering zijn omdat we tijd en aandacht besteden aan een goede voorbereiding.

Onderzoek waar de ‘pijn’ zit en visualiseer uitkomsten

Iedere organisatie is anders: kent een eigen dynamiek, gekoppeld aan werkzaamheden, de mate van samenwerken en hoe dit wordt gefaciliteerd en aangestuurd. Dat betekent dat het onmogelijk is om gebruik te maken van gestandaardiseerde trajecten.

Om een traject te kunnen ontwerpen is het nodig gesprekken te voeren over problemen die ervaren worden en verwachtingen die bestaan, deze bij alle betrokkenen te toetsen en zo beelden met elkaar te delen.

Maak het concreet

Hoe concreter de vraag is, hoe concreter je het effect van een traject kunt meten. We nemen geen genoegen met: “We willen samenwerking verbeteren”. Om dit doel echt te kunnen bereiken, pellen we met jou deze vraag af om te komen tot zichtbaar ander gedrag en te behalen resultaten. SVTP maakt jouw organisatie, team en medewerkers sterker. Deze BELOFTE maken wij waar door onze op maat gemaakte trainingen, coaching en door je bij te staan tijdens het traject.

Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op om te spreken over hoe SVTP jouw organisatie of team sterker helpt maken.

Het succes van leiderschapstrajecten zit in de voorbereiding
lees meer

Van conflict naar winst

Vanaf half december tot nu toe lees ik vooral content over een terugblik op 2023 en het voornemen voor 2024. Dat is natuurlijk niet gek: het (opnieuw) stellen van doelen, ambities en wensen werkt! Ik pleit er dan ook voor om in januari met je eigen team nogmaals ‘oudjaar’ te vieren en met elkaar terug te kijken, voorruit te blikken en doelen te stellen. 

Binnen onze leiderschaps- en ontwikkeltrajecten zien we dat binnen bijna alle teams er een grote behoefte is aan het kunnen vertrouwen op elkaar en van elkaar op aan kunnen. En zeg nou zelf dat is toch het beste voornemen dat je met elkaar kunt maken: ‘We gaan met elkaar voor het beste resultaat en daar hebben we elkaar voor nodig!’ 

Om die basis van vertrouwen te creëren moet het misschien eerst eens even goed knallen, moet er misschien eerst een conflict uitgesproken worden, moet je überhaupt collega’s durven aanspreken. Gebeurt dat niet dan weet je zeker dat het voornemen ‘schouder aan schouder voor het beste resultaat’ aan het eind van 2024 niet positief beoordeeld wordt.  

Een conflict, elkaar aanspreken op gedrag is namelijk zinvol als je dit met het juiste doel voor ogen ingaat. Uit onderzoek blijkt echter dat we lastige gesprekken uitstellen omdat je de werkrelatie goed wil houden, omdat je de ander niet wil kwetsen en je niet goed weet hoe een gesprek uitpakt. Om ervoor te zorgen dat ondanks deze belemmerende gedachten, het een waardevol gesprek wordt en dat ‘conflicten’ zinvol en misschien wel noodzakelijk zijn op de werkvloer, is het nodig dat je je bewust wordt van je eigen patronen, je eigen conflictstijl en de manier waarop je daarin flexibel kunt zijn.

Ben jij nieuwsgierig hoe je dit het beste kan aanpakken? Wil jij binnen je team bijdragen aan een open cultuur, prettige samenwerking en het bereiken van het beste teamresultaat in 2024? Kijk dan eens naar onze training Conflicthantering en mentale weerbaarheid of plan een contactmomentje in om te onderzoeken hoe we jou of jouw team hierin kunnen ondersteunen.

Van conflict naar winst
lees meer

Terugblik op 2023: het jaar van de leiderschapstrajeten

In 2023 zijn we als SVTP opnieuw in veel verschillende organisaties aan de slag gegaan. Zo maar wat namen van organisaties waar we actief waren: Gemeente Amsterdam, gemeente Steenbergen, De Vries Scheepsbouw Makkum, REDEVCO BV, STI Engeneering, FKG Architecten, Lineas, RPO, Medic Academy, Hogeschool Rotterdam. Superfijn dat bestaande klanten ons opnieuw hebben weten te vinden en ongelofelijk fijn dat we het vertrouwen hebben gekregen van nieuwe klanten.

Bij veel van onze trajecten staat leiderschap centraal.
​Teamleiders en managers merken dat inhoudelijke kennis vaak niet genoeg is om een team te bouwen:
– waar een ieder zich verantwoordelijk voelt en eigenaar voelt voor de te behalen targets; – waar men gebruik weet te maken van elkaars kwaliteiten;
– waar er op een heldere manier met elkaar wordt gecommuniceerd over wat er goed gaat maar ook waar dingen anders of beter kunnen.

Daarnaast blijven onze teamontwikkelingssessies /teambuildingsactiviteiten waar het samenwerken centraal staat ook favoriet. We gaan gedurende een dag of dagdeel aan de slag met de theorie Human Dynamics. Het resultaat van een dergelijke dag? Collega’s leren zichzelf en collega’s beter kennen, hebben meer begrip voor de verschillen in communicatiestijlen en ontvangen concrete handvatten om beter op elkaar aan te sluiten. De belangrijkste succesfactor van deze dag is vooral de luchtige manier waarop we aan de slag gaan met als resutaat: nieuwe inzichten, bewustwording en vooral veel plezier!

Een andere populaire training is Conflicthantering en mentale weerbaarheid. Deze een- of tweedaagse training maakt je bewust van jouw conflictstijl en leert je stijlflexibel te zijn om conflicten te voorkomen of te de-escaleren.

Tot slot bleek er ook veel behoefte te zijn aan trainingen rondom Positieve Psychologie, Burn-Out Preventie en Timemanagement.

Vraag jij je af of we ook voor jouw organisatie iets kunnen betekenen? Dat kan! Het maakt immers niet uit in welke branche of in wat voor organisatie je werkzaam bent. Waar mensen met elkaar werken ontstaat er een bepaalde dynamiek en is het goed je bewust te worden van jouw eigen gedrag, de invloed van de context op dat gedrag en de manier waarop je op een positieve manier gedrag kunt beïnvloeden!

Terugblik op 2023: het jaar van de leiderschapstrajeten
lees meer

Waar moet een goed team aan voldoen?

Nederland schudde op zijn grondvesten: sommigen zijn euforisch, anderen maken zich zorgen over de gevolgen van deze wending naar rechts. Uit interviews wordt steeds meer duidelijk dat deze verandering voortkomt uit het gevoel van onvrede: mensen zijn ontevreden en voelen zich niet gezien en gehoord. Met als gevolg dat andere politieke leiders vanuit andere standpunten en overtuigingen voor ons land en alle inwoners gaan strijden, want zoals Ahmed Aboutaleb verwoordde in een talkshow: ’De meerderheid heeft de taak ook voor de minderheid te zorgen.’  

Ik zie wel parallellen met wat er in sommige organisaties speelt. Ook daar is er soms ontevredenheid omdat er in het management besluiten worden genomen over de hoofden van medewerkers heen, omdat geld de drijfveer is en niet de manier waarop en ten koste van wat targets moeten worden behaald. Ook daar hebben medewerkers soms het gevoel dat er te weinig oog is voor hen, voor behoefte en wensen, met als gevolg dat de effectiviteit, efficiëntie en werkgeluk en -tevredenheid niet optimaal is. 

Misschien ten overvloede maar in al die gevallen wil ik die CEO’s, managers en teamleiders nogmaals doordringen van het feit dat je als leiders zorg hebt voor het welzijn van al je medewerkers. Je bent pas een sterk merk en een oersterke organisatie die tegen een stootje kan en tegenslagen weet te overwinnen als je investeert in je team en in je medewerkers.

Aan de basis van een succesvolle organisatie staat immers een sterk en allround team. In Leiderschap op basis van je sterke punten (Rath, 2018) worden de volgende eigenschappen van dergelijke sterke teams beschreven:

  • Ze overleven conflicten omdat ze zich op het resultaat focussen en meningsverschillen niet de boventoon laten voeren.
  • Ze geven prioriteit aan het belang van de organisatie en zetten persoonlijke ego’s op een tweede plan.
  • Ze omarmen diversiteit en weten daar optimaal gebruik van te maken.
  • Ze trekken talent aan waardoor de lat hoog blijft en teamleden het beste in elkaar blijven oproepen.

Als team ben je niet zomaar een sterk team; daar moet tijd en energie worden gestoken. Tijd, energie en geld steken in teamontwikkeling zorgt voor: waardering, inzicht en begrip voor elkaar, een gezamenlijke focus en het op een effectieve en efficiënte manier behalen van resultaten. 

Waar moet een goed team aan voldoen?
lees meer

Een team bepaalt welke leider er nodig is: situationeel leiderschap

Organisaties en teams zijn verschillend en vragen een verschillende aanpak.

Goed leiderschap is geen circusact die je keer op keer uitvoert. Goed leiderschap vraagt aandacht, goed luisteren, een stapje terug doen om te kunnen bepalen wat er nodig is en op welk manier jij als manager of teamleider het team kan ondersteunen.

Er zijn teams die nog niet zo afgestemd zijn op elkaar en die daardoor afhankelijk zijn van hun leidinggevende. Er is een grote behoefte aan kaders en structuur en heldere afspraken. Er wordt een fundament voor samenwerken gelegd, maar ondersteuning, sturing en kaders van de leidinggevende blijft gedurende een lange periode noodzakelijk.

Zodra binnen teams de gezamenlijke doelen helder zijn en teamleden zich meer eigenaar voelen van hun bijdrage voor het behalen van de organisatiedoelstellingen start er een wat turbulente periode. De onderlinge samenwerking tussen teamleden is namelijk intensiever dan in de fase waarin het team nog niet zo afgestemd op elkaar is. Meer samenwerking brengt echter ook verschillen aan het licht en daarmee irritaties en frustraties. Er vinden ‘autoriteitsgevechten’ plaats tussen teamleden en ook met de leidinggevende. Dit vraagt van leidinggevende om zo veel mogelijk als objectief observator het geheel te bezien en zich  niet persoonlijk aangevallen te voelen of partij te trekken voor de één of ander. Deze turbulente periode van het team vraagt van een leidinggevende om ‘op zijn handen te blijven zitten‘ en niet meteen in de oplosmodus te schieten, maar dingen bespreekbaar te maken, gedrag te spiegelen, observaties te delen, feedback te geven.  

Pas als een team de relationele issues effectief en functioneel weet aan te pakken, kan alle beschikbare energie van de individuele teamleden taakgericht ingezet worden. Het team functioneert zelfstandig en weet resultaten te bereiken onder andere door de optimale samenwerking. Iedere (niet al te grote) verandering zal het team niet op hun grondvesten doen schudden. Als leidinggevende van een bijna zelfstandig functionerend team is het belangrijk dat je de teamleden de vrijheid geeft en ervoor zorgt dat de context en de faciliteiten voldoende ondersteunend zijn. 

Jong, J. d. (2021). COMPETENTE MENSEN, INCOMPETENTE TEAMS, Handboek voor het interveniëren met impact in samenwerking.Amsterdam: Boom.

Een team bepaalt welke leider er nodig is: situationeel leiderschap
lees meer

Stop met die ‘individuele’ ontwikkelingstrajecten! 

Gedrag is vooral afhankelijk van de context en wordt in mindere bepaald door nature en nurture

In welk gezelschap je ook verkeert er bestaat altijd zoiets als geschreven en ongeschreven regels; er is een systeem waar jij en je gezelschap deel van uitmaken en waarin jullie iets gemeenschappelijk hebben wat jullie verbindt. Binnen je werkomgeving bijvoorbeeld maak je onderdeel uit van een taaksysteem. Met je collega’s heb je gezamenlijke taken en doelen. In zo’n taaksysteem is er sprake van een onder- en een bovenstroom (Jong, 2021). Die bovenstroom is vaak heel duidelijk en helder: je praat met elkaar over taken en doelen en je maakt met elkaar afspraken om deze te behalen binnen de beschikbare tijd. In de onderstroom gebeurt er ontzettend veel meer. Je stapt namelijk als individu in een sociale context waar je in eerste instantie bezig bent met het bepalen van je eigen positie en het overleven in relatie tot je collega’s. In teams die nog niet zo op elkaar zijn afgestemd gaat de individuele energie van jou en je collega’s vaak vooral uit naar jezelf en jouw positie in dit systeem. Het zoeken naar positie zorgt voor een focus op het ‘ik’ en niet op het ‘wij’.

Het gevolg: hoe meer jij en je collega’s gericht zijn op het ‘ik’, hoe minder je als team bezig bent met het behalen van de gezamenlijke doelen. 

Moeten we dus inderdaad stoppen met individuele ontwikkeltrajecten? Dat is iets te kort door de bocht natuurlijk geeft dat ook dat heel veel inzicht, maar gedrag is niet alleen maar persoonlijk. Je kunt je pas echt ontwikkelen als je als team leert kijken naar wat er gebeurt, welke invloed je op elkaar uitoefent, welk gevolg dat heeft voor jouw individuele gedrag en wat er nodig is om met elkaar te groeien.  

 

Jong, J. d. (2021). Competente mensen, Incompetente teams, Handboek voor het interveniëren met impact in samenwerking. Amsterdam: Boom.

Stop met die ‘individuele’ ontwikkelingstrajecten! 
lees meer